[1]
G. Fur, “Kvinnobyar och män i kvinnokläder: Genus och sexualitet i indianernas Nordamerika”, lambda, vol. 2, no. 2, pp. 7-23, 1.