[1]
G. Söderström, “Strindberg och homosexualiteten: En biografisk studie”, lambda, vol. 8, no. 1, pp. 22-44, 1.