[1]
G. Söderström, “Nazismens homoerotiska rötter”, lambda, vol. 7, no. 4, pp. 45-52, 1.