[1]
G. Söderström, “Homosexuella i glesbygd”, lambda, vol. 7, no. 3, pp. 61-63, 1.