[1]
T. Rosenberg, “Det nya Lukas-evangeliet: Om det heteronormativa mottagandet av Fucking Åmål”, lambda, vol. 6, no. 4, pp. 23-36, 1.