Söderström, G. (1) “Om "såna" och "riktiga karlar"”, lambda nordica, 4(3-4), pp. 82-85. Available at: https://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/77 (Accessed: 26September2023).