Wasshede, C. (2021) “Normer snarare än kärlek och sex: Om kamp för sexualitet och intimitet för personer med normbrytande funktionalitet”, lambda nordica, 26(1), pp. 138-141. doi: 10.34041/ln.v26.728.