Ambjörnsson, F. (2020) “Mellan nätet och Norrland: Recension av Liliequist, Evelina. 2020. Digitala förbindelser: Rum, riktning och queera orienteringar. Avhandling. Umeå Universitet: Institutionen för kultur och medievetenskaper. (238 sidor)”, lambda nordica, 25(2), pp. 147-150. Available at: https://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/680 (Accessed: 4December2023).