Mortensen, E. (1) “Amasoner, nymfer og gjenferd: Om lesbisk tekstualitet”, lambda nordica, 3(4), pp. 16-40. Available at: https://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/57 (Accessed: 26September2023).