Söderström, G. (1) “Är heterosexualiteten konstruerad?”, lambda nordica, 3(1), pp. 83-86. Available at: https://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/40 (Accessed: 26September2023).