Bontje, L. and Dudink, S. (1) “Homosexualisera eller explodera? Historiskt ljus på förskjutna identiteter”, lambda nordica, 3(1), pp. 76-81. Available at: https://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/38 (Accessed: 26January2022).