Schmitt, I. (1) “Familjebanden – att knyta om och upplösa queera föreställningar om föräldraskap och familj”, lambda nordica, 16(2-3), pp. 198-201. Available at: https://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/311 (Accessed: 29May2024).