Martinson, M. (1) “Debatt: Bildstrider – Om ”teologin” i Muhammed-karikatyrerna och Ecce Homos Jesusbilder”, lambda nordica, 15(1-2), pp. 104-122. Available at: https://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/283 (Accessed: 19July2024).