Söderström, G. (1) “Jungfru Maria och den lärjunge Jesus älskade – två queera inslag i kristologien”, lambda nordica, 15(1-2), pp. 49-60. Available at: https://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/280 (Accessed: 4July2022).