Fur, G. (1) “Kvinnobyar och män i kvinnokläder: Genus och sexualitet i indianernas Nordamerika”, lambda nordica, 2(2), pp. 7-23. Available at: https://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/17 (Accessed: 8May2021).