Österberg, E. (1) “Den synliga och den osynliga synden: Sexualitet i norm och verklighet under 1600- och 1700-talen”, lambda nordica, 2(1), pp. 58-70. Available at: https://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/15 (Accessed: 8May2021).