Wolfert, R. (1) “Svensk-tyske møter: Jernverksarbeideren Eric Thorsell ved Magnus Hirschfeldts Institutt for seksualvitenskap og hans forbindelser till Berlin”, lambda nordica, 6(4), pp. 37-53. Available at: https://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/107 (Accessed: 26January2022).