Mortensen, Ellen. 1. “Amasoner, Nymfer Og Gjenferd: Om Lesbisk Tekstualitet”. Lambda Nordica 3 (4), 16-40. https://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/57.