Fur, Gunlög. 1. “Kvinnobyar Och män I kvinnokläder: Genus Och Sexualitet I Indianernas Nordamerika”. Lambda Nordica 2 (2), 7-23. https://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/17.