RYDSTRÖM, J. En hanflickas memoarer: Könsuttryck och sexualitet i Köpenhamn i början av 1900-talet. lambda nordica, v. 28, n. 2-3, p. 190-193, 23 Oct. 2023.