AMBJÖRNSSON, F. Mellan nätet och Norrland: Recension av Liliequist, Evelina. 2020. Digitala förbindelser: Rum, riktning och queera orienteringar. Avhandling. Umeå Universitet: Institutionen för kultur och medievetenskaper. (238 sidor). lambda nordica, v. 25, n. 2, p. 147-150, 26 Oct. 2020.