LINDQUIST, S. Hen och jag: Olika nivÄer av intimitet. lambda nordica, v. 23, n. 3-4, p. 149-154, 27 Mar. 2019.