ROSENBERG, T. Om du är queer, skrik ut det!. lambda nordica, v. 19, n. 1, p. 63-83, 11.