SÖDERSTRÖM, G. Jungfru Maria och den lärjunge Jesus älskade – två queera inslag i kristologien. lambda nordica, v. 15, n. 1-2, p. 49-60, 11.