LINDSTRAND, S. Da homo-Norge gikk i svart. lambda nordica, v. 14, n. 1, p. 89-104, 11.