BENGTSSON-TOPS, A. Ett ögonblick av queer i vården. lambda nordica, v. 14, n. 1, p. 43-62, 11.