ANDERSSON, M.-B. Machiavelli utmanar Foucault med renässansmålaren Sebastiano del Piombo som vapendragare. lambda nordica, v. 14, n. 1, p. 25-41, 11.