HEGGESTAD, E. Cross-dressing, genustrubbel och queert läckage i några svenska 1920-talsromaner. lambda nordica, v. 14, n. 1, p. 9-24, 11.