NORDQVIST, P. Att tala om familj: Lesbiskas berättelser om planerat föräldraskap. lambda nordica, v. 11, n. 4, p. 63-81, 11.