LÖVRIE, K. Lesbiska patienter i kvinnosjukvården. lambda nordica, v. 9, n. 1-2, p. 165-182, 11.