FUR, G. Kvinnobyar och män i kvinnokläder: Genus och sexualitet i indianernas Nordamerika. lambda nordica, v. 2, n. 2, p. 7-23, 11.