BERTILSDOTTER, H. Biidentitet/er: Presentation av en bistudie. lambda nordica, v. 7, n. 1-2, p. 26-43, 11.