GITENET, J. A. Man föds inte gay, man blir det. lambda nordica, v. 6, n. 4, p. 54-60, 11.