HELGESSON, P. Karin Boye och de postuma bortförklaringarna. lambda nordica, v. 6, n. 4, p. 6-22, 11.