Söderström, G. (1). Om "såna" och "riktiga karlar". Lambda Nordica, 4(3-4), 82-85. Retrieved from https://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/77