Lönn, M. (2022). ”Känn på det här”: Om sinnlighet som en skev och dekolonial metod. Lambda Nordica, 26(4-1), 150-175. https://doi.org/10.34041/ln.v26.767