Ambjörnsson, F. (2020). Mellan nätet och Norrland: Recension av Liliequist, Evelina. 2020. Digitala förbindelser: Rum, riktning och queera orienteringar. Avhandling. Umeå Universitet: Institutionen för kultur och medievetenskaper. (238 sidor). Lambda Nordica, 25(2), 147-150. Retrieved from https://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/680