Mortensen, E. (1). Amasoner, nymfer og gjenferd: Om lesbisk tekstualitet. Lambda Nordica, 3(4), 16-40. Retrieved from https://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/57