Rydström, J. (1). Homorörelsen och den politiska vänstern. Lambda Nordica, 3(1), 87-89. Retrieved from https://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/41