Söderström, G. (1). Är heterosexualiteten konstruerad?. Lambda Nordica, 3(1), 83-86. Retrieved from https://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/40