Martinson, M. (1). Debatt: Bildstrider – Om ”teologin” i Muhammed-karikatyrerna och Ecce Homos Jesusbilder. Lambda Nordica, 15(1-2), 104-122. Retrieved from https://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/283