Söderström, G. (1). Jungfru Maria och den lärjunge Jesus älskade – två queera inslag i kristologien. Lambda Nordica, 15(1-2), 49-60. Retrieved from https://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/280