Strebska, S. (1). Rapport: Polen. Förändring och konflikt. Lambda Nordica, 14(1), 63-88. Retrieved from https://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/260