Heggestad, E. (1). Cross-dressing, genustrubbel och queert läckage i några svenska 1920-talsromaner. Lambda Nordica, 14(1), 9-24. Retrieved from https://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/257