Andersson, H. (1). Queer cowboys: En manlighetssymbol ifrågasätts. Lambda Nordica, 11(3), 43-49. Retrieved from https://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/208