Lövrie, K. (1). Lesbiska patienter i kvinnosjukvården. Lambda Nordica, 9(1-2), 165-182. Retrieved from https://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/178