Österberg, E. (1). Den synliga och den osynliga synden: Sexualitet i norm och verklighet under 1600- och 1700-talen. Lambda Nordica, 2(1), 58-70. Retrieved from https://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/15