Bertilsdotter, H. (1). Biidentitet/er: Presentation av en bistudie. Lambda Nordica, 7(1-2), 26-43. Retrieved from https://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/112