Rosenberg, T. (1). Det nya Lukas-evangeliet: Om det heteronormativa mottagandet av Fucking Åmål. Lambda Nordica, 6(4), 23-36. Retrieved from https://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/106