Helgesson, P. (1). Karin Boye och de postuma bortförklaringarna. Lambda Nordica, 6(4), 6-22. Retrieved from https://lambdanordica.org/index.php/lambdanordica/article/view/105